หม้อน้ำรถยนต์ ภาษาญี่ปุ่น

ラジエーター แปลว่า
(ラジエーター อ่านว่า らじえーたー[raji e ̄ta ̄])

หม้อน้ำรถยนต์ ภาษาญี่ปุ่น ラジエーター

ตัวอย่างประโยค ラジエーター ภาษาญี่ปุ่น

壊れたプラグが三個 破れたラジエーター ガス欠

ใส่ความเห็น