ผลพวง ควันหลง คลื่นกระทบ ภาษาญี่ปุ่น

余波 แปลว่า
(余波 อ่านว่า よは[yo wa])

ผลพวง ควันหลง คลื่นกระทบ ภาษาญี่ปุ่น 余波

ตัวอย่างประโยค 余波 ภาษาญี่ปุ่น

歴史を変えることの余波を この目で見てきたんだ

ใส่ความเห็น