ไปเรื่อยๆ ค่อยๆ ช้าๆ ภาษาญี่ปุ่น

ゆるゆる แปลว่า
(ゆるゆる อ่านว่า ゆるゆる[yuruyuru])

ไปเรื่อยๆ ค่อยๆ ช้าๆ ภาษาญี่ปุ่น ゆるゆる

ตัวอย่างประโยค ゆるゆる ภาษาญี่ปุ่น

ゆるゆると 考えられてはいかがかな?

ใส่ความเห็น