นอกอาคาร กลางแจ้ง ภาษาญี่ปุ่น

野外 แปลว่า
(野外 อ่านว่า やがい[ya gai])

นอกอาคาร กลางแจ้ง ภาษาญี่ปุ่น 野外

ตัวอย่างประโยค 野外 ภาษาญี่ปุ่น

野外にて一戦に及ぶべし ということで 評議はまとまった。

ใส่ความเห็น