ดาวพลูโต ภาษาญี่ปุ่น

冥王星 แปลว่า
(冥王星 อ่านว่า めいおうせい[mei ō sei])

ดาวพลูโต ภาษาญี่ปุ่น 冥王星

ตัวอย่างประโยค 冥王星 ภาษาญี่ปุ่น

もし、あたしが冥王星で、いきなり 「お前は惑星じゃない!」なんて言われたら

ใส่ความเห็น