ไม่มีประโยชน์ ภาษาญี่ปุ่น

無益 แปลว่า
(無益 อ่านว่า むえき[mueki])

ไม่มีประโยชน์ ภาษาญี่ปุ่น 無益

ตัวอย่างประโยค 無益 ภาษาญี่ปุ่น

ウディが大金を当てたのに 俺が無益なのは不公平だ

ใส่ความเห็น