ทิวทัศน์ วิว ภาษาญี่ปุ่น

見晴らし แปลว่า
(見晴らし อ่านว่า みはらし[miharashi])

ทิวทัศน์ วิว ภาษาญี่ปุ่น 見晴らし

ตัวอย่างประโยค 見晴らし ภาษาญี่ปุ่น

給水塔からの見晴らしが 一番だ 明日 登るといい

ใส่ความเห็น