รู้สึกได้ถึง ดูออก ภาษาญี่ปุ่น

見て取る แปลว่า
(見て取る อ่านว่า みてとる[mitetoru])

รู้สึกได้ถึง ดูออก ภาษาญี่ปุ่น 見て取る

ตัวอย่างประโยค 見て取る ภาษาญี่ปุ่น

今日の社会に 彼らの理想を見て取る事が出来ます

ใส่ความเห็น