ป่าที่ต้นไม้ขึ้นอย่างหนาแน่น ป่าทึบ ภาษาญี่ปุ่น

密林 แปลว่า
(密林 อ่านว่า みつりん[Mitsu Rin])

ป่าที่ต้นไม้ขึ้นอย่างหนาแน่น ป่าทึบ ภาษาญี่ปุ่น 密林

ตัวอย่างประโยค 密林 ภาษาญี่ปุ่น

そう 5つ星の密林リゾートだ

ใส่ความเห็น