สิ่งของที่จำเป็น ภาษาญี่ปุ่น

必需品 แปลว่า
(必需品 อ่านว่า ひつじゅひん[hitsuji ~yuhin])

สินค้าจำเป็น ภาษาญี่ปุ่น 生活必需品
สิ่งของที่จำเป็น ภาษาญี่ปุ่น 必需品

ตัวอย่างประโยค 必需品 ภาษาญี่ปุ่น

生活必需品は次第に不足 しています

ใส่ความเห็น