ฮิตเลอร์ ภาษาญี่ปุ่น

ヒットラー แปลว่า
(ヒットラー อ่านว่า ひっとらー[hittora ̄])

ฮิตเลอร์ ภาษาญี่ปุ่น ヒットラー

ตัวอย่างประโยค ヒットラー ภาษาญี่ปุ่น

静粛に!ヒットラー総督のご演説である!

ใส่ความเห็น