พื้นที่ที่ได้รับเคราะห์ (จากภัยพิบัติ) ภาษาญี่ปุ่น

被災地 แปลว่า
(被災地 อ่านว่า ひさいち[Hisa ichi])

พื้นที่ที่ได้รับเคราะห์ (จากภัยพิบัติ) ภาษาญี่ปุ่น 被災地

ตัวอย่างประโยค 被災地 ภาษาญี่ปุ่น

まるで 被災地

ใส่ความเห็น