อัดขยายรูป ยืดเวลา ดึงขยาย ภาษาญี่ปุ่น

引き延ばす แปลว่า
(引き延ばす อ่านว่า ひきのばす[hikinobasu])

อัดขยายรูป ยืดเวลา ดึงขยาย ภาษาญี่ปุ่น 引き延ばす

ตัวอย่างประโยค 引き延ばす ภาษาญี่ปุ่น

とにかく 今は返事を 引き延ばすのがいちばん。

ใส่ความเห็น