(เครื่อง)ปาล์ม ภาษาญี่ปุ่น

パーム แปลว่า
(パーム อ่านว่า ぱーむ[pa ー mu])

(เครื่อง)ปาล์ม ภาษาญี่ปุ่น パーム

ตัวอย่างประโยค パーム ภาษาญี่ปุ่น

パームデール流域方面

ใส่ความเห็น