กำแพงเมืองจีน ภาษาญี่ปุ่น

万里の長城 แปลว่า
(万里の長城 อ่านว่า ばんりのちょうじょう[banri nochi ~youjou])

กำแพงเมืองจีน ภาษาญี่ปุ่น 万里の長城

ตัวอย่างประโยค 万里の長城 ภาษาญี่ปุ่น

今、万里の長城の先まで連れていくつもり

ใส่ความเห็น