ชานเมือง ภาษาญี่ปุ่น

場末 แปลว่า
(場末 อ่านว่า ばすえ[ba sue])

ชานเมือง ภาษาญี่ปุ่น 場末

ตัวอย่างประโยค 場末 ภาษาญี่ปุ่น

なんで そんな伝説のアイドルが こんな場末の…

ใส่ความเห็น