การส่งเสียงอึกทึก การโวยวาย ภาษาญี่ปุ่น

馬鹿騒ぎ แปลว่า
(馬鹿騒ぎ อ่านว่า ばかさわぎ[baka sawagi])

การส่งเสียงอึกทึก การโวยวาย ภาษาญี่ปุ่น 馬鹿騒ぎ

ตัวอย่างประโยค 馬鹿騒ぎ ภาษาญี่ปุ่น

今夜 馬鹿騒ぎした後 君は家族を築き 私は―

ใส่ความเห็น