โรคซิฟิลิส ภาษาญี่ปุ่น

梅毒 แปลว่า
(梅毒 อ่านว่า ばいどく[bai doku])

โรคซิฟิลิส ภาษาญี่ปุ่น 梅毒

ตัวอย่างประโยค 梅毒 ภาษาญี่ปุ่น

梅毒 ケジラミ ばらまく浮気

ใส่ความเห็น