ร้านขายของ ภาษาญี่ปุ่น

売店 แปลว่า
(売店 อ่านว่า ばいてん[bai ten])

ร้านขายของ ภาษาญี่ปุ่น 売店

ตัวอย่างประโยค 売店 ภาษาญี่ปุ่น

売店

ใส่ความเห็น