การตัดผ้าเฉียงๆ เอียงไปด้านหนึ่ง อคติ ภาษาญี่ปุ่น

バイアス แปลว่า
(バイアス อ่านว่า ばいあす[bai asu])

การตัดผ้าเฉียงๆ เอียงไปด้านหนึ่ง อคติ ภาษาญี่ปุ่น バイアス

ตัวอย่างประโยค バイアス ภาษาญี่ปุ่น

でも、他に誰もバイアスロン走破とか

ใส่ความเห็น