ฮาร์ดแวร์ (คอมพิวเตอร์) ภาษาญี่ปุ่น

ハードウェア แปลว่า
(ハードウェア อ่านว่า はーどうぇあ[wa ̄ dō ~ea])

ฮาร์ดแวร์ (คอมพิวเตอร์) ภาษาญี่ปุ่น ハードウェア

ตัวอย่างประโยค ハードウェア ภาษาญี่ปุ่น

ハードウェア担当のラスローが―

ใส่ความเห็น