กระเป๋าถือ ภาษาญี่ปุ่น

ハンドバッグ แปลว่า
(ハンドバッグ อ่านว่า はんどばっぐ[hando ba~tsugu])

กระเป๋าถือ ภาษาญี่ปุ่น ハンドバッグ

ตัวอย่างประโยค ハンドバッグ ภาษาญี่ปุ่น

おっきな赤いハンドバッグを持って―

ใส่ความเห็น