ครึ่งเทอม ภาษาญี่ปุ่น

半期 แปลว่า
(半期 อ่านว่า はんき[hanki])

ระยะสามเดือน ไตรมาส ภาษาญี่ปุ่น 四半期
ครึ่งเทอม ภาษาญี่ปุ่น 半期

ตัวอย่างประโยค 半期 ภาษาญี่ปุ่น

彼らの目標は 次の四半期の利益を上げる事

ใส่ความเห็น