ระบาด แพร่หลาย เป็นที่นิยม ภาษาญี่ปุ่น

流行る แปลว่า
(流行る อ่านว่า はやる[hayaru])

ระบาด แพร่หลาย เป็นที่นิยม ภาษาญี่ปุ่น 流行る

ตัวอย่างประโยค 流行る ภาษาญี่ปุ่น

そんな言葉ないけど 流行るといいね!

ใส่ความเห็น