รู้สึกสะท้าน รู้สึกกลัว หนาวเล็กน้อย ภาษาญี่ปุ่น

肌寒い แปลว่า
(肌寒い อ่านว่า はださむい[hadasamui])

รู้สึกสะท้าน รู้สึกกลัว หนาวเล็กน้อย ภาษาญี่ปุ่น 肌寒い

ตัวอย่างประโยค 肌寒い ภาษาญี่ปุ่น

屋根裏は肌寒い 分かってるぞ

ใส่ความเห็น