รูปแบบของคลื่น ภาษาญี่ปุ่น

波形 แปลว่า
(波形 อ่านว่า はけい[wa kei])

รูปแบบของคลื่น ภาษาญี่ปุ่น 波形

ตัวอย่างประโยค 波形 ภาษาญี่ปุ่น

スクリーンの 波形は何なんだ?

ใส่ความเห็น