เส้นสีขาว ภาษาญี่ปุ่น

白線 แปลว่า
(白線 อ่านว่า はくせん[hakusen])

เส้นสีขาว ภาษาญี่ปุ่น 白線

ตัวอย่างประโยค 白線 ภาษาญี่ปุ่น

白線: 民間の労組組織率]

ใส่ความเห็น