สมุดปกขาว ภาษาญี่ปุ่น

白書 แปลว่า
(白書 อ่านว่า はくしょ[hakusho])

สมุดปกขาว ภาษาญี่ปุ่น 白書

ตัวอย่างประโยค 白書 ภาษาญี่ปุ่น

サツは俺をメッタ打ちにし 自白書をチラつかせる

ใส่ความเห็น