ปลาวาฬสีขาว ภาษาญี่ปุ่น

白鯨 แปลว่า
(白鯨 อ่านว่า はくげい[haku-ge i])

ปลาวาฬสีขาว ภาษาญี่ปุ่น 白鯨

ตัวอย่างประโยค 白鯨 ภาษาญี่ปุ่น

白鯨

ใส่ความเห็น