การระบายน้ำ การปล่อยน้ำทิ้ง ภาษาญี่ปุ่น

排水 แปลว่า
(排水 อ่านว่า はいすい[hai sui])

การระบายน้ำ การปล่อยน้ำทิ้ง ภาษาญี่ปุ่น 排水

ตัวอย่างประโยค 排水 ภาษาญี่ปุ่น

警察が排水を? ええ 今朝ね

ใส่ความเห็น