ยานพาหนะ ภาษาญี่ปุ่น

乗り物 แปลว่า
(乗り物 อ่านว่า のりもの[norimono])

ยานพาหนะ ภาษาญี่ปุ่น 乗り物

ตัวอย่างประโยค 乗り物 ภาษาญี่ปุ่น

”行き場がない魔法使いや 魔女たちの緊急の乗り物です”

ใส่ความเห็น