พนักงานที่ทำงานในเรือหรือเครื่องบิน ภาษาญี่ปุ่น

乗組員 แปลว่า
(乗組員 อ่านว่า のりくみいん[norikumi in])

พนักงานที่ทำงานในเรือหรือเครื่องบิน ภาษาญี่ปุ่น 乗組員

ตัวอย่างประโยค 乗組員 ภาษาญี่ปุ่น

はい 私たちは 乗組員のチームが好きです

ใส่ความเห็น