การขึ้นลง ภาษาญี่ปุ่น

上り下り แปลว่า
(上り下り อ่านว่า のぼりくだり[nobori kudari])

การขึ้นลง ภาษาญี่ปุ่น 上り下り

ตัวอย่างประโยค 上り下り ภาษาญี่ปุ่น

ようし 階段を50回 上り下り

ใส่ความเห็น