ทำให้ช้า ยืดเวลา ต่อเวลา ภาษาญี่ปุ่น

延ばす แปลว่า
(延ばす อ่านว่า のばす[nobasu])

ทำให้ช้า ยืดเวลา ต่อเวลา ภาษาญี่ปุ่น 延ばす
อัดขยายรูป ยืดเวลา ดึงขยาย ภาษาญี่ปุ่น 引き延ばす

ตัวอย่างประโยค 延ばす ภาษาญี่ปุ่น

とにかく 今は返事を 引き延ばすのがいちばん。

ใส่ความเห็น