การจี้เครื่องบินหรือพาหนะอื่นๆ ภาษาญี่ปุ่น

乗っ取り แปลว่า
(乗っ取り อ่านว่า のっとり[nottori])

การจี้เครื่องบินหรือพาหนะอื่นๆ ภาษาญี่ปุ่น 乗っ取り

ตัวอย่างประโยค 乗っ取り ภาษาญี่ปุ่น

君は病院を乗っ取り 人質をとっているのだ

ใส่ความเห็น