การล้มลงเสียชีวิตข้างถนน ภาษาญี่ปุ่น

野垂れ死に แปลว่า
(野垂れ死に อ่านว่า のたれじに[no tareji ni])

การล้มลงเสียชีวิตข้างถนน ภาษาญี่ปุ่น 野垂れ死に

ตัวอย่างประโยค 野垂れ死に ภาษาญี่ปุ่น

こんな生活を続けてたら いつかは野垂れ死に

ใส่ความเห็น