ปีการศึกษา ปีงบประมาณ ภาษาญี่ปุ่น

年度 แปลว่า
(年度 อ่านว่า ねんど[nendo])

ปีการศึกษา ปีงบประมาณ ภาษาญี่ปุ่น 年度

ตัวอย่างประโยค 年度 ภาษาญี่ปุ่น

2004年度クラスの ケネス・パークです

ใส่ความเห็น