วันเดือนปี ภาษาญี่ปุ่น

年月日 แปลว่า
(年月日 อ่านว่า ねんがっぴ[nen ga~tsupi])

วันเดือนปีเกิด ภาษาญี่ปุ่น 生年月日
วันเดือนปี ภาษาญี่ปุ่น 年月日

ตัวอย่างประโยค 年月日 ภาษาญี่ปุ่น

年月日を 04_02_80

ใส่ความเห็น