คลื่นความร้อน ภาษาญี่ปุ่น

熱波 แปลว่า
(熱波 อ่านว่า ねっぱ[ne~tsupa])

คลื่นความร้อน ภาษาญี่ปุ่น 熱波

ตัวอย่างประโยค 熱波 ภาษาญี่ปุ่น

50度の熱波

ใส่ความเห็น