การตื่นนอน ภาษาญี่ปุ่น

寝覚め แปลว่า
(寝覚め อ่านว่า ねざめ[ne zame])

การตื่นนอน ภาษาญี่ปุ่น 寝覚め

ตัวอย่างประโยค 寝覚め ภาษาญี่ปุ่น

ふん、寝覚めが悪かった様だな

ใส่ความเห็น