ฟิล์มที่ล้างแล้ว ภาษาญี่ปุ่น

ネガ แปลว่า
(ネガ อ่านว่า ねが[nega])

ฟิล์มที่ล้างแล้ว ภาษาญี่ปุ่น ネガ

ตัวอย่างประโยค ネガ ภาษาญี่ปุ่น

もっとマシなところへ貼れ フィネガン!

ใส่ความเห็น