การขึ้นราคา ภาษาญี่ปุ่น

値上げ แปลว่า
(値上げ อ่านว่า ねあげ[ne age])

การขึ้นราคา ภาษาญี่ปุ่น 値上げ

ตัวอย่างประโยค 値上げ ภาษาญี่ปุ่น

そうね 値上げしましょう 200万出すって言ってやるの

ใส่ความเห็น