การยอมรับ ภาษาญี่ปุ่น

認知 แปลว่า
(認知 อ่านว่า にんち[nin chi])

การยอมรับ ภาษาญี่ปุ่น 認知

ตัวอย่างประโยค 認知 ภาษาญี่ปุ่น

認知症なだけ 無害よ

ใส่ความเห็น