พลังในความอดทนอดกลั้น ภาษาญี่ปุ่น

忍耐力 แปลว่า
(忍耐力 อ่านว่า にんたいりょく[nintairi ~yoku])

พลังในความอดทนอดกลั้น ภาษาญี่ปุ่น 忍耐力

ตัวอย่างประโยค 忍耐力 ภาษาญี่ปุ่น

忍耐力の強さを示すべきだと

ใส่ความเห็น