การทำสวน ภาษาญี่ปุ่น

庭仕事 แปลว่า
(庭仕事 อ่านว่า にわしごと[ni washi-goto])

การทำสวน ภาษาญี่ปุ่น 庭仕事

ตัวอย่างประโยค 庭仕事 ภาษาญี่ปุ่น

庭仕事をしてるのに 邪魔されたくなかったでしょ

ใส่ความเห็น