การเข้าสังกัดคณะละคร การเข้าร่วมกลุ่มต่างๆ ภาษาญี่ปุ่น

入団 แปลว่า
(入団 อ่านว่า にゅうだん[ni ~yuudan])

การเข้าสังกัดคณะละคร การเข้าร่วมกลุ่มต่างๆ ภาษาญี่ปุ่น 入団

ตัวอย่างประโยค 入団 ภาษาญี่ปุ่น

ロサンゼルスに盲人用の受入団体がある

ใส่ความเห็น