การประกวดราคา การประมูล ภาษาญี่ปุ่น

入札 แปลว่า
(入札 อ่านว่า にゅうさつ[ni ~yuusatsu])

การประกวดราคา การประมูล ภาษาญี่ปุ่น 入札

ตัวอย่างประโยค 入札 ภาษาญี่ปุ่น

入札が殺到したんだ

ใส่ความเห็น