ทะเลญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น

日本海 แปลว่า
(日本海 อ่านว่า にほんかい[ni hon kai])

ทะเลญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น 日本海

ตัวอย่างประโยค 日本海 ภาษาญี่ปุ่น

日本海から 第7艦隊を呼び戻せ

ใส่ความเห็น