เยอรมนีตะวันตก ภาษาญี่ปุ่น

西ドイツ แปลว่า
(西ドイツ อ่านว่า にしどいつ[nishi doitsu])

เยอรมนีตะวันตก ภาษาญี่ปุ่น 西ドイツ

ตัวอย่างประโยค 西ドイツ ภาษาญี่ปุ่น

西ドイツ戦 ルーズパッチ、カーツマンへパス!

ใส่ความเห็น