อย่างแน่นอน ภาษาญี่ปุ่น

なんと言っても แปลว่า
(なんと言っても อ่านว่า なんといっても[nanto itte mo])

อย่างแน่นอน ภาษาญี่ปุ่น なんと言っても

ตัวอย่างประโยค なんと言っても ภาษาญี่ปุ่น

だれがなんと言っても 信用するな

ใส่ความเห็น